Wat heb ik te bieden?

Onderwijs (basis, voortgezet en volwassenen)

• V.O.: bijles Frans, Engels, Nederlands, Spaans
• B.O.:  begrijpend lezen (ook bij dyslexie) en CITO training
• B.O. en V.O.: studievaardigheden aanleren, plannen en organiseren
• Franse les voor jong en oud, 8 – 80+
• Spaanse les voor beginners

Woonbegeleiding
In het kader van WMO en WLZ ondersteuning bij alle voorkomende belemmeringen die het adequaat functioneren in het dagelijks leven in de weg staan, zoals bijvoorbeeld:

• structuur helpen aanbrengen in dag- en weekindeling
• helpen bij praktische zaken als overstappen naar andere zorgverzekering, e.d.
• helpen in contacten (per brief of telefonisch) met instanties
• mee overzicht creëren en behouden op financiële en administratieve zaken
• voorkomen sociaal isolement